วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
อัพเดทล่าสุด 1 ชั่วโมง 41 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก

Friday, February 5, 2016 - 11:46
นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : ในช่วงที่โรคระบาดกำลังคุกคามหลายภูมิภาคของโลก ทั้งเชื้อไวรัสอีโบลาในแถบประเทศแอฟริกาตะวันตก การระบาดของโรคซิกาในอเมริกาใต้และแคริบเบียน ตลอดจนเชื้อไวรัสเมอร์สที่ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ในประเทศไทยในเวลานี้ ถือว่าเป็นช่วงที่ความช่วยเหลือในระดับโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาด และดูแลสังคมโลกให้ปลอดจากเชื้ออันตราย
Tuesday, February 2, 2016 - 17:14
เว็บไซต์แนวหน้า : องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ไวรัสซิกา ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างหนักในบราซิลและประเทศอื่นๆในภูมิภาค เป็น "ภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก" โดยนับเป็นการประกาศเตือนภัยครั้งแรกนับตั้งแต่วิกฤติอีโบลาที่แพร่ระบาดในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี 2557
Friday, January 22, 2016 - 12:21
"ผู้เขียนมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับ "ศาสตราจารย์ นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง" อดีตเป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งท่านได้สัมผัสเรื่องนี้ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก และผมขอร้องให้อาจารย์ช่วยเขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ "30 บาท รักษาทุกโรค" เพื่อสร้าง "ปัญญา" หรือ "แสงสว่าง" ให้เกิดขึ้นกับ "ครอบครัวสาธารณสุข" ได้ตั้งสติ ช่วยกันคิดทำ ปรับปรุงแก้ไขให้ดำเนินต่อไปได้ ซึ่งท่านอาจารย์ได้ส่งให้ผู้เขียนเมื่อ 31 ธันวาคม 2558...(ขอให้อ่านวิเคราะห์ให้ละเอียดได้ข้อมูลดีมาก)"
Monday, January 18, 2016 - 16:28
กระทรวงสาธารณสุข เผยองค์การอนามัยโลก ระบุพยาธิใบไม้ตับเป็นเชื้อก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี พบมากที่สุดในโลกที่ภาคอีสานของไทย ต้นทุนการรักษาสูง 5 แสนบาทต่อคน ชี้ป้องกันได้หากร่วมมือกันจริงจัง จับมือมหาลัยขอนแก่น สำนักงานทรัพย์สินฯ กำจัดปัญหาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
Sunday, January 17, 2016 - 18:37
กรมควบคุมโรค เดินหน้าขับเคลื่อนการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย พร้อมตั้งเป้าขอรับรองเป็นเขตปลอดโรคไข้มาลาเรียจากองค์การอนามัยโลก ภายในปี 2569 
Monday, January 11, 2016 - 15:15
กระทรวงสาธารณสุข กำชับทุกจังหวัด เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทุกสายพันธุ์ ตลอดฤดูหนาว  เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยตายผิดปกติ และหากต้องเดินทางไปในพื้นที่มีรายงานว่าพบผู้ป่วย ให้ยึดหลัก รับประทานอาหารปรุงสุก ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก ประชาชนมีข้อสงสัย ปรึกษาสายด่วน 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง
Thursday, January 7, 2016 - 11:47
สรพ.จับมือสถาบันการศึกษาและองค์วิชาชีพกว่า 133 แห่ง เดินหน้าขับเคลื่อนหลักสูตรความปลอดภัยผู้ป่วย Patient Safety ของ WHO
Thursday, December 17, 2015 - 14:53
ปลัด สธ.เผยรัฐบาลมอบ สธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิรูประบบสุขภาพ ตั้ง คกก.นโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพชาติ เพิ่มบุคลากร ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เน้นปฐมภูมิ ปรับเกณฑ์จ่ายเงิน แผนปฏิบัติการ 2 ระยะ ปี 58-60 วางรากฐานปฏิรูป ปี 60-65 ปรับเปลี่ยนให้บรรลุตามเป้าหมาย
Monday, December 14, 2015 - 14:15
องค์การอนามัยโลก ระบุประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ส่งหนังสือขอความร่วมมือกระทรวงกลาโหม ยุติธรรม ศึกษาธิการ วัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร เร่งรัดเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนถึงฤดูการระบาดในช่วงต้นปี 2559 
Tuesday, November 24, 2015 - 16:30
พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ ดร.เวอรา ลุยซา ดา คอสตา อี ซิลวา (Dr.Vera Luiza da Costa e Silva) เลขาธิการภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ (Head of the Convention Sec

Pages