วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
อัพเดทล่าสุด 2 ชั่วโมง 9 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก

Tuesday, November 24, 2015 - 16:30
พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ ดร.เวอรา ลุยซา ดา คอสตา อี ซิลวา (Dr.Vera Luiza da Costa e Silva) เลขาธิการภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ (Head of the Convention Sec
Sunday, October 25, 2015 - 08:25
เว็บไซต์ไทยรัฐ : วันเสาร์สบายๆวันนี้มาคุยเรื่องโมเดลการสร้างเสริมสุขภาพกันดีกว่า เรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้ สสส.หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่มีผลงานเข้าตา WHO หรือองค์การอนามัยโลก ทำให้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับ สสส.ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เป้าหมายหลักเพื่อให้มีองค์กรรูปแบบกองทุนสสส.ขยายไปยังประเทศต่างๆมากขึ้น และเพื่อลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs
Saturday, October 3, 2015 - 18:34
เดอะคอนเวอร์เซชั่น : ด้วยจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกปีละกว่า 200 ล้านคน โดยที่ราวครึ่งหนึ่งของประชากรโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ทำให้มาลาเรียยังคงเป็นปัญหาใหญ่ มาลาเรียมักระบาดในพื้นที่ยากไร้แถบเขตร้อนและใกล้เขตร้อนโดยมียุงเป็นพาหะนำโรค ซึ่งเมื่อปรสิตเข้าสู่ร่างกายคนแล้วก็จะเข้าไปเพิ่มจำนวนในตับก่อนระบาดเข้าสู่เม็ดเลือดแดง เมื่อปี 2555 ประเมินว่ามีผู้ป่วยมาลาเรียราว 207 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตราว 627,000 คนซึ่งราวร้อยละ 90 ของการเสียชีวิตพบในแถบตอนใต้ของทะเลทรายสะฮาราในแอฟริกา      
Saturday, October 3, 2015 - 17:49
แนวคิดสุขภาพโลก หรือ Global Health เกิดขึ้นท่ามกลางยุคสมัยที่การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเจริญถึงที่สุดในศตวรรษที่ 19 ส่งผลให้ปัญหาสุขภาพระหว่างประเทศข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การแก้ปัญหาสลับซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาสุขภาพจึงมีมิติที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยจำกัดอยู่แต่ในประเทศนั้นๆ ความหมายของสุขภาพโลก (Global Health) จึงหมายถึงสุขภาพของประชาชนในบริบทของโลกและข้ามเขตแดนของมุมมองและปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยการเข้ามามีบทบาทของกลไกนอกภาครัฐอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย
Monday, September 28, 2015 - 15:14
กรมควบคุมโรคจับมือ สปสช. ปรับแผนการใช้วัคซีนป้องกันโปลิโอให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563 โดยนำวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด IPV มาใช้ร่วมกับวัคซีนโปลิโอรูปแบบกิน OP กำหนดวันดีเดย์ให้วัคซีนโปลิโอชนิดฉีดในวันที่ 1 ธ.ค.58 ทั้งนี้เด็กไทยทุกคนจะยังคงได้รับการหยอดวัคซีนโปลิโอรูปแบบกินจำนวน 5 ครั้งเมื่ออายุ 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 18 เดือนและ 4 ปีเหมือนเดิม และจะได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเสริมเมื่ออายุ 4 เดือน
Saturday, September 26, 2015 - 13:41
กระทรวงสาธารณสุข เตรียมใช้กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตเด็กแรกเกิด - 5 ปี ขององค์การอนามัยโลก ในเด็กไทย เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 นี้ ตั้งเป้าส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กไทยให้มีน้ำหนักและส่วนสูงเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เชื่อหากเด็กได้รับอาหารตามหลักโภชนาการและอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี จะมีการเจริญเติบโตไม่ต่างกัน
Wednesday, September 23, 2015 - 15:48
WHO ผนึก สสส.เดินหน้าสร้างสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชี้ สสส.เป็นผู้นำการวางระบบการเงินการคลังเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เน้นป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยายกองทุนสุขภาพแบบ สสส.หวังคุมปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ อาหาร สร้างกิจกรรมทางกาย ลดโรคติดต่อเรื้อรัง ที่ทำให้คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตายปีละกว่า 7.9 ล้านคน​
Sunday, September 13, 2015 - 09:22
“หมอธีระ” ระบุ การลงทุนระบบสาธารณสุขประเทศ ควรยึดหลักการ “6 Building Blocks of Health System” ขององค์การอนามัยโลก เสนอภาครัฐ ดึงหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมหาทางออก พร้อมกำหนดทิศทางการลงทุน ลดความขัดแย้ง พร้อมเสนอเพิ่มเก็บภาษี รพ.เอกชน ชี้ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาระบบสาธารณสุขประเทศด้วย
Saturday, September 12, 2015 - 11:33
Facebook/บีบีซีไทย BBC Thai รายงานว่า ศาลจังหวัดนนทบุรีรับฟ้องคดีลูกจ้างชาวเอธิโอเปียวัย 26 ปี ฟ้องนายจ้างซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ WHO ประจำประเทศไทยด้วยข้อหาค้ามนุษย์ เอาคนลงเป็นทาส หน่วงเหนี่ยวกักขังและทำร้ายร่างกาย
Thursday, September 10, 2015 - 11:32
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้มีระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่มีคุณภาพ และร่วมกันแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน

Pages