วันอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2558
อัพเดทล่าสุด 20 ชั่วโมง 25 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก

Wednesday, April 1, 2015 - 09:46
โรคซาร์ส ที่ถูกขนานนามว่าเป็นโรคไข้หวัดอภิมหาภัยของโลก กระทั่งองค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศเตือนให้ทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายจากโรคซาร์ส เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 ตามมาด้วยประกาศแจ้งเตือนของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐ ซึ่งเวลานั้น โรคได้แพร่กระจายไปถึง นครโตรอนโต ออตตาวา ซานฟรานซิสโก อูลัน บาตอ มะนิลา สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮานอย และฮ่องกง ในประเทศจีนเองซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโรคในเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีโรคแพร่ออกไปจากกวางตุ้งถึง จิหลิน เฮอเป่ย ชานสี เทียนจิน และอินเนอร์มองโกเลีย
Saturday, March 21, 2015 - 13:49
กรมควบคุมโรค เปิดเผย ข้อมูลองค์การอนามัยโลก มีผู้ป่วยโรคลิชมาเนียรายใหม่ทั่วโลกแต่ละปีประมาณ 1.3 ล้านคน เสียชีวิตปีละ 20,000 – 30,000 คน สำหรับประเทศไทย ปี 2558 นี้ ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย ที่ผ่านมาปี 2539 - 2557 พบผู้ป่วยคนไทยสะสมทั้งหมด 23 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เมื่อเข้าป่า ไปถ้ำ ทำสวน ทำไร่  ป้องกันตนเองอย่าให้ริ้นฝอยทรายกัด เช่น ทายากันยุง สวมเสื้อผ้าปกปิดทั่วร่างกาย เจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์ 
Thursday, March 5, 2015 - 19:04
27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 1 ทศวรรษ การบังคับใช้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ซึ่งกรอบอนุสัญญาฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548 ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเป็นประเทศลำดับที่ 36 
Sunday, February 22, 2015 - 19:19
รมว.สธ.สร้างกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน เน้นป้องกัน 3 พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิต คือเมาไม่ขับ ไม่ขับรถซิ่ง และใช้อุปกรณ์นิรภัย คือหมวกกันน็อค หรือใช้เข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ขณะใช้รถ รวมถึงรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยทั่วไปและป่วยฉุกเฉิน มอบกรมควบคุมโรคจัดทำประกาศกระทรวงฯ ให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทุกแห่งปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
Wednesday, February 18, 2015 - 17:10
กระทรวงสาธารณสุข เผย ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก และเลขาธิการภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี หนุนไทยออกกฎหมายบุหรี่โดยเร็ว ชี้ไทยมาถูกทางที่คุมเข้มเรื่องบุหรี่ เหมือนที่นานาประเทศกำลังทำ ชมที่ผ่านมาไทยทำได้ดี
Sunday, February 8, 2015 - 10:58
การฝังเข็ม (Acupuncture) เป็นการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมาก เป็นวิธีการแทงเข็มรักษาโรค ด้วยการใช้เข็มซึ่งมีหลายขนาด แทงลงไปตรงตำแหน่งของจุดฝังเข็มตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยใช้หลักการรักษาของแพทย์แผนจีนที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่โบราณมาแล้วว่าตำแหน่งของจุดฝังเข็มมีความสำคัญและสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย จุดฝังเข็มบนร่างกายมนุษย์มีอยู่หลายร้อยจุด แต่จุดที่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน ในเอกสารตำราแพทย์จีนโบราณและในเอกสารอ้างอิงขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีอยู่จำนวน 349 จุด
Saturday, January 31, 2015 - 19:48
รมว.สธ. ประชุมหารือชี้แจง กรมสรรพสามิต ผู้แทนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำความเข้าใจหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... และร่วมผลักดันให้เป็นเครื่องมือรัฐใช้ปกป้องเยาวชนไม่ตกเป็นทาสบุหรี่ และปกป้องสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่อีกกว่า 50 ล้านคน
Tuesday, January 6, 2015 - 18:23
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ผ่านมา มีหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับวาระการพัฒนาหลังปี 58 ซึ่งในประเด็นระบบสุขภาพนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริการได้จัดทำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทเรียนของระบบสุขภาพโลกที่น่าสนใจไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ ในตอนจบนี้จะว่าด้วย ความสมดุลระหว่างการค้าและสุขภาพ เพื่อมิให้ข้อตกลงทางการค้าใดๆ ละเมิดสิทธิสุขภาพของประชาชน เช่น ปัญหาสิทธิบัตรยาในบางประเด็นที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงยาเพราะมีราคาแพงมาก ที่สำคัญคือความยั่งยืนของกลไกด้านการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการสร้างสุขภาวะดีถ้วนหน้าให้กับประชากรโลกด้วย 
Monday, January 5, 2015 - 16:55
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ผ่านมา มีหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับวาระการพัฒนาหลังปี 58 ซึ่งในประเด็นระบบสุขภาพนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดทำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทเรียนของระบบสุขภาพโลกที่น่าสนใจไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ ในตอนที่ 1 จะว่าด้วยเรื่องของหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการลดความยากจน การส้างความเท่าเทียมและยุติธรรมให้ประชาชนทุกระดับ รวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของคนชายขอบและผู้ด้อยโอกาสที่ถูกละเลยในระบบสุขภาพเสมอมา และการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและตรวจสอบเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งหนึ่งเป็นวาระสำคัญในการพัฒนาของโลกหลังปี 58 
Wednesday, December 31, 2014 - 12:32
นสพ.มติชน -"โรคไวรัสอีโบลา" หรือไข้เลือดออกอีโบลา ชื่อนี้ไม่ได้เพิ่งปรากฏบนโลก แต่เป็นโรคที่ชาวโลกได้รู้จักกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 แต่เมื่อต้นปี 2557 ที่ผ่านมา โรคนี้ก็กลับมาสร้างความหวาดกลัวให้กับมนุษยชาติอีกครั้ง จนถึงขณะนี้ อีโบลาก็ยังเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ยากต่อการเยียวยารักษา

Pages