วันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2558
อัพเดทล่าสุด 11 ชั่วโมง 17 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก

Tuesday, January 6, 2015 - 18:23
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ผ่านมา มีหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับวาระการพัฒนาหลังปี 58 ซึ่งในประเด็นระบบสุขภาพนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริการได้จัดทำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทเรียนของระบบสุขภาพโลกที่น่าสนใจไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ ในตอนจบนี้จะว่าด้วย ความสมดุลระหว่างการค้าและสุขภาพ เพื่อมิให้ข้อตกลงทางการค้าใดๆ ละเมิดสิทธิสุขภาพของประชาชน เช่น ปัญหาสิทธิบัตรยาในบางประเด็นที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงยาเพราะมีราคาแพงมาก ที่สำคัญคือความยั่งยืนของกลไกด้านการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการสร้างสุขภาวะดีถ้วนหน้าให้กับประชากรโลกด้วย 
Monday, January 5, 2015 - 16:55
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ผ่านมา มีหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับวาระการพัฒนาหลังปี 58 ซึ่งในประเด็นระบบสุขภาพนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดทำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทเรียนของระบบสุขภาพโลกที่น่าสนใจไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ ในตอนที่ 1 จะว่าด้วยเรื่องของหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการลดความยากจน การส้างความเท่าเทียมและยุติธรรมให้ประชาชนทุกระดับ รวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของคนชายขอบและผู้ด้อยโอกาสที่ถูกละเลยในระบบสุขภาพเสมอมา และการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและตรวจสอบเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งหนึ่งเป็นวาระสำคัญในการพัฒนาของโลกหลังปี 58 
Wednesday, December 31, 2014 - 12:32
นสพ.มติชน -"โรคไวรัสอีโบลา" หรือไข้เลือดออกอีโบลา ชื่อนี้ไม่ได้เพิ่งปรากฏบนโลก แต่เป็นโรคที่ชาวโลกได้รู้จักกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 แต่เมื่อต้นปี 2557 ที่ผ่านมา โรคนี้ก็กลับมาสร้างความหวาดกลัวให้กับมนุษยชาติอีกครั้ง จนถึงขณะนี้ อีโบลาก็ยังเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ยากต่อการเยียวยารักษา
Wednesday, December 24, 2014 - 19:52
ผอ.องค์การอนามัยโลกประจำอาเซียนปาฐกถางานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เผยการดูแลสุขภาพต้องถ้วนหน้าและเข้าถึงได้ แจงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสนับสนุนการสร้างความเป็นธรรม และจะต้องเป็นมากกว่าคำสัญญา แต่ต้องมีรูปธรรมด้วย 
Saturday, December 20, 2014 - 14:40
ยังไม่ถึงเดือนที่คนไทยได้ยินข่าวดีที่ยูเอ็นชื่นชมไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาว่ามีความเข้าใจเรื่องเอดส์อย่างลึกซึ้ง ก็มีข่าวว่าเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ชาวบ้านตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีได้ลงประชามติ 131 ต่อ 30 เสียงให้ย้ายผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในบ้านพักของมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ออกจากชุมชน เพราะชุมชนกลัวจะติดเชื้อจากผู้ป่วย ทำให้ไม่มีคนกล้าเข้ามาเช่าห้องเช่าในชุมชน ...ฟังแล้วเศร้าใจ เพราะไม่คิดว่าสังคมยังไม่เข้าใจว่าจะอยู่กับผู้ติดเชื้อได้อย่างไร ทั้งที่เรารณรงค์เรื่องนี้มา 30 ปีเต็ม  แต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่เชื่อ เรื่องลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอด 30 ปีที่ผ่านมา จะโทษใครดี ?
Thursday, December 11, 2014 - 16:24
เมื่อปีที่ผ่านมา ชาวบราซิลนับล้านคนได้ออกมาชุมนุมกันตามท้องถนนทั่วประเทศเพื่อแสดงการเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข หลังจากที่ประชาชนจำนวนมากต้องทุกข์ทนกับบริการที่ไร้ซึ่งคุณภาพ ความไม่เท่าเทียมกัน และระยะทางที่ห่างไกล เป็นปัญหาหลักด้านสาธารณสุขของบราซิล ทั้งยังมีความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนในมาตรฐานบริการสาธารณสุขระหว่างโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะในเมืองหลวงของประเทศ ซึ่ง 1 ใน 4 ของประชากรที่สามารถจ่ายค่าบริการของโรงพยาลบาลเอกชนได้จะมีความสะดวกสบายมากกว่า เพราะสัดส่วนแพทย์ต่อผู้ป่วยมีมากกว่าถึง 2 เท่าตัว ในขณะที่ระบบประกันสุขภาพของรัฐนั้น มีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ และกว่าที่คนไข้จะได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้นก็ต้องรอเป็นระยะเวลานาน
Friday, December 5, 2014 - 16:36
พบแพทย์ชาวเซียร์ราลีโอนติดเชื้ออีโบลาอีกราย ขณะที่องค์การอนามัยโลก (ฮู) เผยว่า ข้อมูลที่ออกมาส่งผลให้ความพยายามที่จะวัดผลความก้าวหน้าในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเลวร้ายลงไปอีก
Tuesday, December 2, 2014 - 18:04
องค์การอนามัยโลกเข้าให้การต่อคณะมนตรีทรัพย์สินทางปัญญา ยันซองบุหรี่แบบเรียบไม่ขัดกฎดับเบิลยูทีโอ หลังมี 5 ประเทศ ยื่นฟ้องต่อองค์กรการค้าโลกว่า ซองบุหรี่แบบเรียบขัดต่อข้อตกลงทริปส์ ชี้ซองบุหรี่แบบเรียบมีเป้าหมายเพื่อขจัดอิทธิพลจากการโฆษณาโดยการพิมพ์เครื่องหมายการค้าบนซองบุหรี่ คาดจะตัดสินคดีนี้ได้ในปี 59 ขณะนี้มี 9 ประเทศรอคำตัดสินก่อนจะออกกฎหมายให้มีซองบุหรี่แบบเรียบ
Monday, December 1, 2014 - 15:56
วันเอดส์โลก (World AIDS Day) วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ โรคเอดส์เริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 แต่ในขณะนั้นจะรู้จักเพียงเฉพาะกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ต่อมามีการแพร่ระบาดโรคนี้ไปอย่างรวดเร็วและทั่วโลก จนมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากจนเป็นที่น่าตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา และเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัยของการป้องกันโรคเอดส์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531
Sunday, November 30, 2014 - 14:48
ด้วยจำนวนผู้ติดเอชไอวีที่มากที่สุดในโลก รวมถึงการแพร่ระบาดของวัณโรคและการเพิ่มขึ้นของภาวะโรคอ้วน สะท้อนให้เห็นว่าระบบสาธารณสุขของแอฟริกาใต้กำลังเผชิญหน้ากับความกดดันที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในปี 2555 แอฟริกาใต้มีรายจ่ายด้านสุขภาพที่สูงถึงร้อยละ 8.5 ของจีดีพี มากกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกซึ่งระบุว่า ประเทศที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับเช่นนี้ควรมีรายจ่ายด้านสุขภาพประมาณร้อยละ 5 ของจีดีพี  และเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขกับประเทศอื่นที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับเดียวกันก็ยังพบว่า แอฟริกาใต้มีผลการดำเนินงานที่แย่กว่าประเทศอื่นๆ อีกด้วย ขณะเดียวกันร่องรอยประวัติศาสตร์ของลัทธิล่าอาณานิคมและแบ่งแยกสีผิวส่งผลให้แอฟริกาใต้คือหนึ่งในสังคมที่มีความไม่เท่าเทียมกันมากที่สุดในโลก ไม่เว้นแม้แต่ในระบบสาธารณสุข

Pages