วันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
อัพเดทล่าสุด 7 นาที 3 วินาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก

Sunday, November 23, 2014 - 12:25
รมช.สธ.เผยองค์การอนามัยโลกประเมินมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ของไทย คืบหน้า อัตราการบริโภคยาสูบลดลงเหลือร้อยละ 20 แต่ยังพบมากในผู้ชาย และในเขตชนบท แนะให้ไทยเพิ่ม 3 เรื่อง เสริมความเข้มแข็งกลไกควบคุมในระดับจังหวัด เพิ่มราคาบุหรี่และเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่มวนเอง และจัดงบประมาณเร่งรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ชนบทเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ โดยขณะนี้สธ.ได้แก้กฎหมายการคุ้มครองการบริโภคยาสูบที่ใช้มาแล้วเกือบ 25 ปี เสร็จแล้ว เนื้อหาครอบคลุมถึงความทันสมัยของสินค้า เช่น บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ จะเสนอร่าง เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
Tuesday, November 18, 2014 - 20:44
รมว.สธ. ร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการโลก ที่ประเทศอิตาลี ซึ่งขณะนี้ ทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายทั้งภาวะโภชนาการขาดและเกิน พบเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตจากการขาดอาหารถึงปีละเกือบ 5 ล้านคน เด็กก่อนวัยเรียน 20 ล้านคนขาดอาหารแบบเฉียบพลัน ส่วนใหญ่อยู่ในอาฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีเด็ก 311 ล้านคนเตี้ยและผอมเพราะโภชนาการขาด ขณะที่ผู้ใหญ่อีกกว่า 500 ล้านคนอ้วน เป็นระเบิดเวลาการป่วยโรคเรื้อรัง เพิ่มภาระโลกทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ
Friday, November 14, 2014 - 20:19
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : เชื้อดื้อยาเป็นปัญหาท้าทายความมั่นคงด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ยาปฏิชีวนะ ที่เคยเป็นยาวิเศษในศตวรรษที่ 20 กำลังอ่อนฤทธิ์ลงเรื่อย ๆ เนื่องจากมีการใช้ในมนุษย์และสัตว์มากมาย จนแบคทีเรียหลายชนิดเริ่มดื้อยา ทำให้ในการล้มป่วยแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลาในการรักษานานขึ้นกว่าจะหาย องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ออกคำเตือนการใช้ยาปฏิชีวนะของแพทย์ที่ผิดวัตถุประสงค์ และระบุว่า ยาปฏิชีวนะรุ่นสุดท้ายที่ผลิตออกมากำลังใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์แต่ละประเทศที่เข้าร่วมประชุมสุดยอด จี8 เมื่อปีที่แล้ว ยอมรับว่า การดื้อยาของเชื้อโรค กลายเป็นปัญหาที่ท้าทายความมั่นคงด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
Monday, November 10, 2014 - 19:42
นสพ.มติชน : 'ศิริราช'ส่งทีมนักวิจัยบินตรงสหรัฐ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เผยนำ'แอนติบอดี'ไปทดลองในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 4 หากสำเร็จฮูขอส่งไปช่วยผู้ติดเชื้ออีโบลาในพื้นที่ระบาด
Monday, November 10, 2014 - 19:23
จากคำกล่าวชมของเลขาธิการสหประชาชาติ ประธานธนาคารโลก และผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกที่ชื่นชมความสำเร็จของการสร้างหลักประกันสุขภาพของไทย และจากบทความของคุณหมอชัญวลี ศรีสุโข ในหนังสือพิมพ์มติชน วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เรื่อง "12 ปีระบบสาธารณสุขไทย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ซึ่งกล่าวถึงแนวคิด ข้อดี และข้อด้อยของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่ง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสปสช. ระบุว่า ถือเป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย แต่กระนั้นก็ยังมีประเด็นที่ต้องอธิบายและแลกเปลี่ยนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงได้เขียนบทความเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และอธิบายถึงสถานการณ์ในระบบสุขภาพของไทย 
Tuesday, November 4, 2014 - 18:51
นสพ.ไทยรัฐ : จักษุแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า ตั้งคำถามถึงโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกของสปสช.ว่า เป็นการใช้งบประมาณเกินความจำเป็นหรือไม่ พร้อมระบุว่าไทยอาจจะมีการผ่าตัดต้อกระจกมากเกินจำเป็น และตั้งข้อสังเกตถึงวัตถุประสงค์การผ่าตัดต้อกระจกที่เปิดให้มีการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกโดยภาคเอกชน โดยหวังว่าจะช่วยลดภาระของโรงพยาบาลรัฐและลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดของผู้ป่วย
Tuesday, November 4, 2014 - 18:26
สธ.รายงานสรุปผลการประชุมสุดยอดความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก ให้ที่ประชุมครม.รับทราบ หลังจาก ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ.เดินทางไปร่วมประชุมเมื่อวันที่ 26 ก.ย.57 ณ ทำเนียบขาว วอชิงตัน ดี.ซี สหรัฐอเมริกา
Wednesday, October 29, 2014 - 20:14
ปลัดสธ.เปิดใจ ไม่ได้มีความขัดแย้งในสธ. แต่มีความเห็นต่าง ยันไม่ใช่ปัญหา หาทางออกร่วมกันได้ ย้ำไม่ใช่การตั้งคกก.ตรวจสอบงบบัตรทอง แต่ต้องการติดตามและกำกับว่าตรงเป้าหมาย ใช้อย่างโปร่งใสหรือไม่ ชี้ 12 ปีที่ผ่านมา ระบบสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงมาก ทั้งดีและไม่ดี วันนี้ต้องทบทวนจุดไม่ดี แก้ไข แล้วเดินต่อ ยึดประโยชน์ประชาชน แจงเขตสุขภาพคือกระจายอำนาจ สธ.ต้องกระจายอำนาจบริหาร สปสช.ต้องกระจายอำนาจเงิน ประชาชนมีส่วนร่วมในเขต รับในสธ.มีความเหลื่อมล้ำ เหตุจากปัจจัยภายใน ต้องลดเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ  
Friday, October 17, 2014 - 09:14
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ -"หมอประเสริฐ" เผย "ฮู" เตือนระวังอีโบลา ระบาดเอเชีย เหตุคนเอเชียไปทำงานในประเทศระบาด ยันมาตรการป้องกันของไทยเข้มข้น แนะเพิ่มเฝ้าระวัง "โรคมาร์บวร์ก" เหตุระบาดในอุกันดา อาการคล้ายอีโบลา แต่รุนแรงกว่า ด้านพยาบาลมะกันบินไปโอไฮโอ 1 วันก่อนถูกตรวจพบติดเชื้ออีโบลา เร่งตามหาผู้โดยสาร ด้านฝรั่งเศสเพิ่มการคัดกรองที่สนามบิน
Tuesday, October 14, 2014 - 19:18
รมว.สธ. เผยไทยพร้อมป้องกันอีโบลา ขั้นสูงสุด แม้ติดเชื้อยาก ยินดีทีมแพทย์ไทย ผลิตวัคซีนรักษาได้ แต่ต้องทดสอบอีกหลายครั้ง ก่อนใช้จริง เตรียมระดมส่งความช่วยเหลือ ด้านต่างๆไปยังแอฟริกาตะวันตก พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเคร่งครัดขั้นตอนปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานที่กำหนด ภายหลังมีบุคลากรสาธารณสุขในต่างประเทศ ติดเชื้อจากขั้นตอนการถอดชุดป้องกันการติดเชื้อ

Pages