วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558
อัพเดทล่าสุด 2 ชั่วโมง 29 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก

Friday, May 22, 2015 - 17:05
“หมอรัชตะ” ร่วมหารือแผนสร้างความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน ในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 68 เผย ผอ.องค์การอนามัยโลกให้ความชื่นชมไทยที่สามารถให้วัคซีนป้องกันโรคแก่ประชาชนเกินกว่า 95% ทั้งยังผลิตวัคซีนได้เอง สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของการใช้วัคซีนป้องกันโรค เผยไทยตั้งเป้าขยายให้วัคซีนกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันโรค
Wednesday, May 20, 2015 - 12:53
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 68 (World Health Assembly : WHA) ระหว่างวันที่ 18-21พ.ค.58 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส พร้อมแถลงสนับสนุนทุกประเทศสร้างหลักประกันสุขภาพ เป็นกลไกการพัฒนาระบบสุขภาพโ
Tuesday, May 19, 2015 - 21:04
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติ และการคืนสิทธิให้คนไร้สถานะ/ไร้รัฐ ให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการแพทย์แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
Tuesday, May 19, 2015 - 13:43
“เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” คว้ารางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ ประจำปี 2558 ในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกประจำปีขององค์การอนามัยโลก ซึ่งรางวัลนี้จัดประกวดขึ้นเป็นปีแรก และไทยเป็นประเทศแรกที่ได้รับรางวัลนี้จากผลงานขององค์กรเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
Sunday, May 17, 2015 - 09:56
รมว.สธ.นำทีมผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 68ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 18-21 พ.ค. 2558 ซึ่งมีรมต.สธ.สาธารณสุขจากทุกประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมหารือมาตรการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพประชากรโลก และเตรียมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมในหัวข้อ “การสร้างระบบสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามและสิ่งท้าทายต่อสุขภาพ” และลงนามความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดต่อใน 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง หารือกับรัฐมนตรีจากกลุ่มประเทศต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ และการบรรลุเป้าหมายระดับโลกในการให้ประชาชนเข้าถึงได้รับวัคซีนพื้นฐาน และหารือกับ ผอ.องค์การอนามัยโลก เรื่องความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพชาวต่างด้าวและการดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและองค์การอนามัยโลก  
Monday, May 11, 2015 - 16:25
ทีมแพทย์ไทยชุดที่ 2 เดินหน้างานป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพจิต ควบคู่การรักษาพยาบาล ในวันนี้ ได้ฝึกอบรม อสม.เนปาลที่ต.ซิปปะกัต อ.สินธุปาลโชค ล้างมืออย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันโรคระบาดได้ทุกโรค ขณะนี้ยังไม่พบโรคระบาด ส่วนผลการคัดกรองสุขภาพจิต 1,300 คน พบผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 28 ราย ส่วนใหญ่เครียด วิตกกังวล องค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุขเนปาล และสื่อมวลชนต่างชื่นชมการทำงานของทีมแพทย์ไทย
Tuesday, May 5, 2015 - 18:42
องค์การอนามัยโลก ให้ทีมเมิร์ทไทยเป็นศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์นานาชาติ ที่ ทำงานบริเวณ ต.ซิปปะกัต และปรับการทำงาน เน้นการควบคุมป้องกันโรค การดูแลความสะอาดสุขาภิบาลอาหาร สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพจิตในชุมชน พร้อมส่งทีมแพทย์ไทยชุดที่ 2 เดินทาง วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นี้
Wednesday, April 1, 2015 - 09:46
โรคซาร์ส ที่ถูกขนานนามว่าเป็นโรคไข้หวัดอภิมหาภัยของโลก กระทั่งองค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศเตือนให้ทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายจากโรคซาร์ส เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 ตามมาด้วยประกาศแจ้งเตือนของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐ ซึ่งเวลานั้น โรคได้แพร่กระจายไปถึง นครโตรอนโต ออตตาวา ซานฟรานซิสโก อูลัน บาตอ มะนิลา สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮานอย และฮ่องกง ในประเทศจีนเองซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโรคในเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีโรคแพร่ออกไปจากกวางตุ้งถึง จิหลิน เฮอเป่ย ชานสี เทียนจิน และอินเนอร์มองโกเลีย
Saturday, March 21, 2015 - 13:49
กรมควบคุมโรค เปิดเผย ข้อมูลองค์การอนามัยโลก มีผู้ป่วยโรคลิชมาเนียรายใหม่ทั่วโลกแต่ละปีประมาณ 1.3 ล้านคน เสียชีวิตปีละ 20,000 – 30,000 คน สำหรับประเทศไทย ปี 2558 นี้ ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย ที่ผ่านมาปี 2539 - 2557 พบผู้ป่วยคนไทยสะสมทั้งหมด 23 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เมื่อเข้าป่า ไปถ้ำ ทำสวน ทำไร่  ป้องกันตนเองอย่าให้ริ้นฝอยทรายกัด เช่น ทายากันยุง สวมเสื้อผ้าปกปิดทั่วร่างกาย เจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์ 
Thursday, March 5, 2015 - 19:04
27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 1 ทศวรรษ การบังคับใช้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ซึ่งกรอบอนุสัญญาฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548 ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเป็นประเทศลำดับที่ 36 

Pages