วันพุธ ที่ 3 กันยายน 2557
อัพเดทล่าสุด 13 ชั่วโมง 20 นาที ที่ผ่านมา

องค์การอนามัยโลก

Monday, September 1, 2014 - 11:56
WHO ชู สสส.ไทย "ต้นแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพระดับโลก" หนุนนานาชาติเดินรอยตาม ชี้จุดเด่นความเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลองค์กรใด และทำให้คนไทยเห็นคุณค่าสุขภาพที่ดี
Friday, August 29, 2014 - 16:49
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ประกาศแผนให้นานาประเทศร่วมกันหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา โดยกำหนดเป้าหมายที่จะควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้ภายใน 6-9 เดือนข้างหน้า ส่วนในประเทศที่พบการระบาดเป็นแห่งแรกๆนั้น ตามแผนโรดแมปมุ่งที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้ได้ภายใน 8 สัปดาห์
Thursday, August 14, 2014 - 20:20
ไทยรัฐออนไลน์ -WHO ประกาศเตือน เคนยา เสี่ยงสูง เผชิญหน้าอีโบลาระบาด เนื่องจากเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมทางอากาศ มีเที่ยวบินจำนวนมากบินมาจากแอฟริกา ตต.ขณะที่ รบ.เยอรมนีสั่งห้ามพลเมืองไปเยือน 3 ประเทศที่อีโบลากำลังระบาดหนัก
Friday, August 8, 2014 - 19:22
องค์การอนามัยโลก มีมติเห็นชอบ ให้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศกรณีการแพร่ระบาดอย่างเลวร้ายของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องหามาตรการตอบโต้เป็นกรณีพิเศษเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสมรณะชนิดนี้ ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด 932 รายแล้ว
Thursday, August 7, 2014 - 18:06
ไทยรัฐออนไลน์ -วิกฤติอีโบลาระบาด น่าวิตกหนัก ชาวซาอุฯสงสัยติดเชื้ออีโบลาเสียชีวิตแล้ว หากยืนยันติดเชื้อมรณะจริง จะนับเป็นเหยื่ออีโบลารายแรกที่สิ้นชีพนอกพื้นที่ระบาดรุนแรงในแอฟริกา ตต. ขณะที่ รมว.ไนจีเรีย เตือนทุกคนบนโลกเสี่ยงจะติดอีโบลา
Thursday, August 7, 2014 - 15:06
ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์เพี่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ แนะนำให้เรียกโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาแทนไข้เลือดออกอีโบลา เพื่อป้องกันความสับสน เสนอให้ สธ.ออกประกาศให้โรคอีโบลา เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรค  พร้อมเพิ่มมาตรการความพร้อมด้านระบบการเฝ้าระวังโรคที่สนามบินนานาชาติ   มาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน การสร้างเครือข่ายการตรวจทางห้องปฏิบัติการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัย
Tuesday, August 5, 2014 - 20:08
เวบไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า  ธนาคารโลกประกาศจัดตั้งกองทุนฉุกเฉิน 6.4 พันล้าน ช่วยเหลือ 3 ประเทศ ต่อสู้กับวิกฤติการณ์อีโบลาระบาดหนักในแอฟริกา ตต.
Friday, August 1, 2014 - 13:14
ปลัดสธ. เผยขณะนี้ มีคนไทยอ้วน 16 ล้านคน เป็นหญิงมากกว่าชาย 2 เท่าตัว มากสุดที่กทม. ชี้ความอ้วนจะเป็นแม่เหล็กดูดโรคไม่ติดต่อเข้ามาได้หลายโรค เช่นเบาหวาน โรคหัวใจ และมีผลทำให้สมรรถภาพร่างกายไม่ต่างจากคนชรา ปวดเข่า ปวดขาบ่อยหากไม่ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในพิกัด และอนาคตจะเป็นคนชราขาโก่ง เดินเหมือนนกเพนกวิน แนะให้ออกกำลังกายควบคู่กับการควบคุมอาหาร พร้อมพัฒนาเจ้าหน้าที่ เป็นต้นแบบการออกกำลังกายแก่ประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ
Thursday, July 31, 2014 - 13:39
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ เครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพคน และสุขภาพสัตว์ พัฒนาศักยภาพ "ระบบการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนทางห้องปฏิบัติการ" ให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวัง ตรวจจับและรองรับการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ เน้น 5 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคแอนแทรกซ์ โรคฉี่หนู กาฬโรค โรคติดเชื้อไวรัสเวสไนล์ และไวรัสเดงกี่
Tuesday, July 22, 2014 - 19:28
กรมอนามัยจับมือสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สวนสาธารณะ และสถาบันการศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสถานบริการออกกำลังกายเพื่อยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานบริการออกกำลังกาย พร้อมเปิดสอนหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3 แห่ง

Pages