วันศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม 2557
อัพเดทล่าสุด 1 ชั่วโมง 39 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก

Thursday, December 11, 2014 - 16:24
เมื่อปีที่ผ่านมา ชาวบราซิลนับล้านคนได้ออกมาชุมนุมกันตามท้องถนนทั่วประเทศเพื่อแสดงการเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข หลังจากที่ประชาชนจำนวนมากต้องทุกข์ทนกับบริการที่ไร้ซึ่งคุณภาพ ความไม่เท่าเทียมกัน และระยะทางที่ห่างไกล เป็นปัญหาหลักด้านสาธารณสุขของบราซิล ทั้งยังมีความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนในมาตรฐานบริการสาธารณสุขระหว่างโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะในเมืองหลวงของประเทศ ซึ่ง 1 ใน 4 ของประชากรที่สามารถจ่ายค่าบริการของโรงพยาลบาลเอกชนได้จะมีความสะดวกสบายมากกว่า เพราะสัดส่วนแพทย์ต่อผู้ป่วยมีมากกว่าถึง 2 เท่าตัว ในขณะที่ระบบประกันสุขภาพของรัฐนั้น มีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ และกว่าที่คนไข้จะได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้นก็ต้องรอเป็นระยะเวลานาน
Friday, December 5, 2014 - 16:36
พบแพทย์ชาวเซียร์ราลีโอนติดเชื้ออีโบลาอีกราย ขณะที่องค์การอนามัยโลก (ฮู) เผยว่า ข้อมูลที่ออกมาส่งผลให้ความพยายามที่จะวัดผลความก้าวหน้าในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเลวร้ายลงไปอีก
Tuesday, December 2, 2014 - 18:04
องค์การอนามัยโลกเข้าให้การต่อคณะมนตรีทรัพย์สินทางปัญญา ยันซองบุหรี่แบบเรียบไม่ขัดกฎดับเบิลยูทีโอ หลังมี 5 ประเทศ ยื่นฟ้องต่อองค์กรการค้าโลกว่า ซองบุหรี่แบบเรียบขัดต่อข้อตกลงทริปส์ ชี้ซองบุหรี่แบบเรียบมีเป้าหมายเพื่อขจัดอิทธิพลจากการโฆษณาโดยการพิมพ์เครื่องหมายการค้าบนซองบุหรี่ คาดจะตัดสินคดีนี้ได้ในปี 59 ขณะนี้มี 9 ประเทศรอคำตัดสินก่อนจะออกกฎหมายให้มีซองบุหรี่แบบเรียบ
Monday, December 1, 2014 - 15:56
วันเอดส์โลก (World AIDS Day) วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ โรคเอดส์เริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 แต่ในขณะนั้นจะรู้จักเพียงเฉพาะกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ต่อมามีการแพร่ระบาดโรคนี้ไปอย่างรวดเร็วและทั่วโลก จนมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากจนเป็นที่น่าตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา และเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัยของการป้องกันโรคเอดส์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531
Sunday, November 30, 2014 - 14:48
ด้วยจำนวนผู้ติดเอชไอวีที่มากที่สุดในโลก รวมถึงการแพร่ระบาดของวัณโรคและการเพิ่มขึ้นของภาวะโรคอ้วน สะท้อนให้เห็นว่าระบบสาธารณสุขของแอฟริกาใต้กำลังเผชิญหน้ากับความกดดันที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในปี 2555 แอฟริกาใต้มีรายจ่ายด้านสุขภาพที่สูงถึงร้อยละ 8.5 ของจีดีพี มากกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกซึ่งระบุว่า ประเทศที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับเช่นนี้ควรมีรายจ่ายด้านสุขภาพประมาณร้อยละ 5 ของจีดีพี  และเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขกับประเทศอื่นที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับเดียวกันก็ยังพบว่า แอฟริกาใต้มีผลการดำเนินงานที่แย่กว่าประเทศอื่นๆ อีกด้วย ขณะเดียวกันร่องรอยประวัติศาสตร์ของลัทธิล่าอาณานิคมและแบ่งแยกสีผิวส่งผลให้แอฟริกาใต้คือหนึ่งในสังคมที่มีความไม่เท่าเทียมกันมากที่สุดในโลก ไม่เว้นแม้แต่ในระบบสาธารณสุข
Sunday, November 23, 2014 - 12:25
รมช.สธ.เผยองค์การอนามัยโลกประเมินมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ของไทย คืบหน้า อัตราการบริโภคยาสูบลดลงเหลือร้อยละ 20 แต่ยังพบมากในผู้ชาย และในเขตชนบท แนะให้ไทยเพิ่ม 3 เรื่อง เสริมความเข้มแข็งกลไกควบคุมในระดับจังหวัด เพิ่มราคาบุหรี่และเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่มวนเอง และจัดงบประมาณเร่งรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ชนบทเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ โดยขณะนี้สธ.ได้แก้กฎหมายการคุ้มครองการบริโภคยาสูบที่ใช้มาแล้วเกือบ 25 ปี เสร็จแล้ว เนื้อหาครอบคลุมถึงความทันสมัยของสินค้า เช่น บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ จะเสนอร่าง เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
Tuesday, November 18, 2014 - 20:44
รมว.สธ. ร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการโลก ที่ประเทศอิตาลี ซึ่งขณะนี้ ทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายทั้งภาวะโภชนาการขาดและเกิน พบเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตจากการขาดอาหารถึงปีละเกือบ 5 ล้านคน เด็กก่อนวัยเรียน 20 ล้านคนขาดอาหารแบบเฉียบพลัน ส่วนใหญ่อยู่ในอาฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีเด็ก 311 ล้านคนเตี้ยและผอมเพราะโภชนาการขาด ขณะที่ผู้ใหญ่อีกกว่า 500 ล้านคนอ้วน เป็นระเบิดเวลาการป่วยโรคเรื้อรัง เพิ่มภาระโลกทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ
Friday, November 14, 2014 - 20:19
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : เชื้อดื้อยาเป็นปัญหาท้าทายความมั่นคงด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ยาปฏิชีวนะ ที่เคยเป็นยาวิเศษในศตวรรษที่ 20 กำลังอ่อนฤทธิ์ลงเรื่อย ๆ เนื่องจากมีการใช้ในมนุษย์และสัตว์มากมาย จนแบคทีเรียหลายชนิดเริ่มดื้อยา ทำให้ในการล้มป่วยแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลาในการรักษานานขึ้นกว่าจะหาย องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ออกคำเตือนการใช้ยาปฏิชีวนะของแพทย์ที่ผิดวัตถุประสงค์ และระบุว่า ยาปฏิชีวนะรุ่นสุดท้ายที่ผลิตออกมากำลังใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์แต่ละประเทศที่เข้าร่วมประชุมสุดยอด จี8 เมื่อปีที่แล้ว ยอมรับว่า การดื้อยาของเชื้อโรค กลายเป็นปัญหาที่ท้าทายความมั่นคงด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
Monday, November 10, 2014 - 19:42
นสพ.มติชน : 'ศิริราช'ส่งทีมนักวิจัยบินตรงสหรัฐ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เผยนำ'แอนติบอดี'ไปทดลองในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 4 หากสำเร็จฮูขอส่งไปช่วยผู้ติดเชื้ออีโบลาในพื้นที่ระบาด
Monday, November 10, 2014 - 19:23
จากคำกล่าวชมของเลขาธิการสหประชาชาติ ประธานธนาคารโลก และผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกที่ชื่นชมความสำเร็จของการสร้างหลักประกันสุขภาพของไทย และจากบทความของคุณหมอชัญวลี ศรีสุโข ในหนังสือพิมพ์มติชน วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เรื่อง "12 ปีระบบสาธารณสุขไทย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ซึ่งกล่าวถึงแนวคิด ข้อดี และข้อด้อยของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่ง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสปสช. ระบุว่า ถือเป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย แต่กระนั้นก็ยังมีประเด็นที่ต้องอธิบายและแลกเปลี่ยนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงได้เขียนบทความเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และอธิบายถึงสถานการณ์ในระบบสุขภาพของไทย 

Pages