วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558
อัพเดทล่าสุด 11 ชั่วโมง 39 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก

Sunday, February 22, 2015 - 19:19
รมว.สธ.สร้างกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน เน้นป้องกัน 3 พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิต คือเมาไม่ขับ ไม่ขับรถซิ่ง และใช้อุปกรณ์นิรภัย คือหมวกกันน็อค หรือใช้เข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ขณะใช้รถ รวมถึงรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยทั่วไปและป่วยฉุกเฉิน มอบกรมควบคุมโรคจัดทำประกาศกระทรวงฯ ให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทุกแห่งปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
Wednesday, February 18, 2015 - 17:10
กระทรวงสาธารณสุข เผย ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก และเลขาธิการภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี หนุนไทยออกกฎหมายบุหรี่โดยเร็ว ชี้ไทยมาถูกทางที่คุมเข้มเรื่องบุหรี่ เหมือนที่นานาประเทศกำลังทำ ชมที่ผ่านมาไทยทำได้ดี
Sunday, February 8, 2015 - 10:58
การฝังเข็ม (Acupuncture) เป็นการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมาก เป็นวิธีการแทงเข็มรักษาโรค ด้วยการใช้เข็มซึ่งมีหลายขนาด แทงลงไปตรงตำแหน่งของจุดฝังเข็มตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยใช้หลักการรักษาของแพทย์แผนจีนที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่โบราณมาแล้วว่าตำแหน่งของจุดฝังเข็มมีความสำคัญและสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย จุดฝังเข็มบนร่างกายมนุษย์มีอยู่หลายร้อยจุด แต่จุดที่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน ในเอกสารตำราแพทย์จีนโบราณและในเอกสารอ้างอิงขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีอยู่จำนวน 349 จุด
Saturday, January 31, 2015 - 19:48
รมว.สธ. ประชุมหารือชี้แจง กรมสรรพสามิต ผู้แทนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำความเข้าใจหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... และร่วมผลักดันให้เป็นเครื่องมือรัฐใช้ปกป้องเยาวชนไม่ตกเป็นทาสบุหรี่ และปกป้องสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่อีกกว่า 50 ล้านคน
Tuesday, January 6, 2015 - 18:23
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ผ่านมา มีหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับวาระการพัฒนาหลังปี 58 ซึ่งในประเด็นระบบสุขภาพนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริการได้จัดทำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทเรียนของระบบสุขภาพโลกที่น่าสนใจไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ ในตอนจบนี้จะว่าด้วย ความสมดุลระหว่างการค้าและสุขภาพ เพื่อมิให้ข้อตกลงทางการค้าใดๆ ละเมิดสิทธิสุขภาพของประชาชน เช่น ปัญหาสิทธิบัตรยาในบางประเด็นที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงยาเพราะมีราคาแพงมาก ที่สำคัญคือความยั่งยืนของกลไกด้านการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการสร้างสุขภาวะดีถ้วนหน้าให้กับประชากรโลกด้วย 
Monday, January 5, 2015 - 16:55
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ผ่านมา มีหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับวาระการพัฒนาหลังปี 58 ซึ่งในประเด็นระบบสุขภาพนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดทำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทเรียนของระบบสุขภาพโลกที่น่าสนใจไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ ในตอนที่ 1 จะว่าด้วยเรื่องของหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการลดความยากจน การส้างความเท่าเทียมและยุติธรรมให้ประชาชนทุกระดับ รวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของคนชายขอบและผู้ด้อยโอกาสที่ถูกละเลยในระบบสุขภาพเสมอมา และการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและตรวจสอบเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งหนึ่งเป็นวาระสำคัญในการพัฒนาของโลกหลังปี 58 
Wednesday, December 31, 2014 - 12:32
นสพ.มติชน -"โรคไวรัสอีโบลา" หรือไข้เลือดออกอีโบลา ชื่อนี้ไม่ได้เพิ่งปรากฏบนโลก แต่เป็นโรคที่ชาวโลกได้รู้จักกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 แต่เมื่อต้นปี 2557 ที่ผ่านมา โรคนี้ก็กลับมาสร้างความหวาดกลัวให้กับมนุษยชาติอีกครั้ง จนถึงขณะนี้ อีโบลาก็ยังเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ยากต่อการเยียวยารักษา
Wednesday, December 24, 2014 - 19:52
ผอ.องค์การอนามัยโลกประจำอาเซียนปาฐกถางานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เผยการดูแลสุขภาพต้องถ้วนหน้าและเข้าถึงได้ แจงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสนับสนุนการสร้างความเป็นธรรม และจะต้องเป็นมากกว่าคำสัญญา แต่ต้องมีรูปธรรมด้วย 
Saturday, December 20, 2014 - 14:40
ยังไม่ถึงเดือนที่คนไทยได้ยินข่าวดีที่ยูเอ็นชื่นชมไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาว่ามีความเข้าใจเรื่องเอดส์อย่างลึกซึ้ง ก็มีข่าวว่าเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ชาวบ้านตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีได้ลงประชามติ 131 ต่อ 30 เสียงให้ย้ายผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในบ้านพักของมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ออกจากชุมชน เพราะชุมชนกลัวจะติดเชื้อจากผู้ป่วย ทำให้ไม่มีคนกล้าเข้ามาเช่าห้องเช่าในชุมชน ...ฟังแล้วเศร้าใจ เพราะไม่คิดว่าสังคมยังไม่เข้าใจว่าจะอยู่กับผู้ติดเชื้อได้อย่างไร ทั้งที่เรารณรงค์เรื่องนี้มา 30 ปีเต็ม  แต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่เชื่อ เรื่องลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอด 30 ปีที่ผ่านมา จะโทษใครดี ?
Thursday, December 11, 2014 - 16:24
เมื่อปีที่ผ่านมา ชาวบราซิลนับล้านคนได้ออกมาชุมนุมกันตามท้องถนนทั่วประเทศเพื่อแสดงการเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข หลังจากที่ประชาชนจำนวนมากต้องทุกข์ทนกับบริการที่ไร้ซึ่งคุณภาพ ความไม่เท่าเทียมกัน และระยะทางที่ห่างไกล เป็นปัญหาหลักด้านสาธารณสุขของบราซิล ทั้งยังมีความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนในมาตรฐานบริการสาธารณสุขระหว่างโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะในเมืองหลวงของประเทศ ซึ่ง 1 ใน 4 ของประชากรที่สามารถจ่ายค่าบริการของโรงพยาลบาลเอกชนได้จะมีความสะดวกสบายมากกว่า เพราะสัดส่วนแพทย์ต่อผู้ป่วยมีมากกว่าถึง 2 เท่าตัว ในขณะที่ระบบประกันสุขภาพของรัฐนั้น มีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ และกว่าที่คนไข้จะได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้นก็ต้องรอเป็นระยะเวลานาน

Pages