วันพุธ ที่ 1 กรกฏาคม 2558
อัพเดทล่าสุด 42 นาที 51 วินาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก

Friday, June 19, 2015 - 17:46
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : สธ.ปรับตัวเลขเฝ้าระวังผู้ป่วยเมิร์สเป็น121คน ยังไม่มีคนติดเชื้อเพิ่ม พบลูกชายของผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ ส่วนน้องชายเริ่มมีไข้ต่ำ คาดรู้ผลแล็บญาติวันนี้
Friday, June 19, 2015 - 12:03
เว็บไซต์ไทยรัฐ : องค์การอนามัยโลก ชี้ยังมีข่าวดี ไวรัสเมอร์สยังไม่กลายพันธุ์ ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสเมอร์สในเกาหลีใต้ เพิ่มรายเดียว ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 24 ราย และติดเชื้อรายใหม่อีก 3 รวมติดเชื้อ 166 ราย
Friday, June 5, 2015 - 13:54
กระทรวงสาธารณสุข เผยประเทศไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยง กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อาทิ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอ-มิเรตส์ กาตาร์ ทั้งประกอบศาสนกิจ ท่องเที่ยว ทำงาน ศึกษา ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยมีระบบให้ความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากประเทศตะวันออกกลางเป็นเวลา 14 วัน
Saturday, May 30, 2015 - 11:27
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการที่จะตรวจวิเคราะห์ คุณภาพของวัคซีน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนชนิดของวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กตามนโยบายของประเทศ สอดคล้องกับแผนจัดการปิดฉากสุดท้าย ของการกวาดล้างโปลิโอตามมติของการประชุมสมัชชาองค์การ
Friday, May 22, 2015 - 17:05
“หมอรัชตะ” ร่วมหารือแผนสร้างความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน ในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 68 เผย ผอ.องค์การอนามัยโลกให้ความชื่นชมไทยที่สามารถให้วัคซีนป้องกันโรคแก่ประชาชนเกินกว่า 95% ทั้งยังผลิตวัคซีนได้เอง สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของการใช้วัคซีนป้องกันโรค เผยไทยตั้งเป้าขยายให้วัคซีนกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันโรค
Wednesday, May 20, 2015 - 12:53
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 68 (World Health Assembly : WHA) ระหว่างวันที่ 18-21พ.ค.58 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส พร้อมแถลงสนับสนุนทุกประเทศสร้างหลักประกันสุขภาพ เป็นกลไกการพัฒนาระบบสุขภาพโ
Tuesday, May 19, 2015 - 21:04
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติ และการคืนสิทธิให้คนไร้สถานะ/ไร้รัฐ ให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการแพทย์แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
Tuesday, May 19, 2015 - 13:43
“เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” คว้ารางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ ประจำปี 2558 ในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกประจำปีขององค์การอนามัยโลก ซึ่งรางวัลนี้จัดประกวดขึ้นเป็นปีแรก และไทยเป็นประเทศแรกที่ได้รับรางวัลนี้จากผลงานขององค์กรเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
Sunday, May 17, 2015 - 09:56
รมว.สธ.นำทีมผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 68ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 18-21 พ.ค. 2558 ซึ่งมีรมต.สธ.สาธารณสุขจากทุกประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมหารือมาตรการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพประชากรโลก และเตรียมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมในหัวข้อ “การสร้างระบบสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามและสิ่งท้าทายต่อสุขภาพ” และลงนามความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดต่อใน 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง หารือกับรัฐมนตรีจากกลุ่มประเทศต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ และการบรรลุเป้าหมายระดับโลกในการให้ประชาชนเข้าถึงได้รับวัคซีนพื้นฐาน และหารือกับ ผอ.องค์การอนามัยโลก เรื่องความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพชาวต่างด้าวและการดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและองค์การอนามัยโลก  
Monday, May 11, 2015 - 16:25
ทีมแพทย์ไทยชุดที่ 2 เดินหน้างานป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพจิต ควบคู่การรักษาพยาบาล ในวันนี้ ได้ฝึกอบรม อสม.เนปาลที่ต.ซิปปะกัต อ.สินธุปาลโชค ล้างมืออย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันโรคระบาดได้ทุกโรค ขณะนี้ยังไม่พบโรคระบาด ส่วนผลการคัดกรองสุขภาพจิต 1,300 คน พบผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 28 ราย ส่วนใหญ่เครียด วิตกกังวล องค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุขเนปาล และสื่อมวลชนต่างชื่นชมการทำงานของทีมแพทย์ไทย

Pages